DABAS IESPĒJAS
 

Ceolīts – inovatīvs produkts un putnkopja draugs


Ik dienu gan lieli putnkopības uzņēmumi, gan mazas piemājas saimniecības risina putnkopībā svarīgus jautājumus, piemēram, kā cīnīties ar toksīniem barībā, kā ievērot higiēnu mājputnu novietnēs, kā samazināt mitruma līmeni un amonjaka daudzumu.

Nereti šo jautājumu risināšanā tiek izmantoti gatavi produkti, kas satur dažādus sorbentus, kuru galvenais mērķis ir uztvert maksimālu indīgo vielu daudzumu, kas putniem izraisa saindēšanos un negatīvi ietekmē to veselību. Tā kā viena no šo produktu galvenajām īpašībām ir absorbēšana, tad tā vietā, lai vienkārši palielinātu šo produktu izmantojumu, pastāv iespēja pievienot barībai vai pakaišiem tīru absorbējošo vielu.


Viens no efektīvākajiem absorbentiem, ko izmantot tīrā veidā gan pievienošanai barībā, gan pakaišos, ir klinoptilolīta tipa ceolīts, turklāt tā ir dabiskas izcelsmes minerālviela.